Categorieën
Thema's

Thema XII: de twee wereldoorlogen

De Eerste en Tweede Wereldoorlog, twee bijzondere en zeer interessante, maar zeker ook pijnlijke en gevoelige hoofdstukken doorheen onze geschiedenis. Over de twee wereldoorlogen is al meer dan genoeg geschreven, verteld, gemaakt en verfilmd. Op het internet vindt men dan ook een bijzonder grote veelheid aan bronnen die ons meer over deze twee donkere periodes […]

Categorieën
Thema's

Thema XI: parochieregisters tijdens de burgerlijke stand

De katholieke parochieregisters, ter onderscheiding van de protestantse kerkboeken, in één adem vaak ook doop-, trouw- en begraafboeken of retroacta van de burgerlijke stand genoemd, zijn ons onderzoekers zeker en vast bekend. Wat veel onderzoekers echter niet weten, of waar zij vaak niet bij stilstaan, is dat deze parochieregisters ook na de invoering van de […]

Categorieën
Thema's

Thema X: studerende voorouders

Het was lang niet altijd armoe troef onder onze voorouders en familieleden. Sommige families zaten generaties lang in de zogeheten “slappe was”, bij andere families kwam het vermogen pas door hard te werken en een eigen bedrijf of winkel op te zetten. Het hebben van vermogen maakte vaak de weg vrij om zelf te gaan […]

Categorieën
Thema's

Thema IX: ziekenhuizen en medische instellingen

Dat onze voorouders ook wel eens (ernstig) ziek waren of gewond raakten is natuurlijk niet meer dan logisch. Net zoals bij ons verging het hen soms ook wel eens minder voorspoedig en kwamen zij in het ziekenhuis terecht of hadden ze medische zorg nodig. Ook zijn er in veruit de meeste families, net zoals dat […]

Categorieën
Thema's

Thema VIII: criminele voorouders

Boefjes, misdadigers, moordenaars, kruimeldieven, we hebben deze zeker en vast allemaal wel een of meer tussen onze voorouders en familieleden. Niet direct iets om je voor te schamen, daar het leven vroeger soms uit bittere armoede bestond en je noodgedwongen was uit stelen of stropen te gaan om toch aan een beetje voedsel of haardhout […]

Categorieën
Thema's

Thema VII: voorouders uit het buitenland

Graag zouden we ze allemaal eens een keer tegenkomen, voorouders die niet in België of Nederland zijn geboren, maar over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk. Veruit de meeste onderzoekers stuiten in hun stamboomonderzoek dan ook wel op een of meerdere buitenlandse voorouders, de een heeft een buitenlandse voorouder ver terug in de tijd […]

Categorieën
Thema's

Thema VI: het thuis van vroeger

Niets ligt ons zo nauw aan het hart, als ons eigen stek, ons eigen huis. Zo was dat niet anders bij onze voorouders. Zij hadden ook hun eigen thuis, de plek waar alles gebeurde, waar zich het familieleven, soms generaties lang, afspeelde. De plaats waar lief en leed werd gedeeld, waar kinderen ter wereld zijn […]

Categorieën
Thema's

Thema V: notariële akten

Een zéér rijke bron van informatie, dat is wat de notariële akten zijn voor de genealoog en familiehistoricus. Notariële akten bevatten een grote variëteit aan gegevens, van informatie over ondernemingen en de koop en verkoop van huizen en ander onroerend goed tot de verdeling van erfenissen, opgestelde huwelijkse voorwaarden en persoonlijke testamenten. Hetgeen je in […]

Categorieën
Thema's

Thema IV: recente gegevens vinden

Het vinden van recentere gegevens is voor ons als onderzoeker nooit eenvoudig geweest en de huidige privacywetgeving heeft het bekomen van deze gegevens er dan ook niet makkelijker op gemaakt. In Nederland worden de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar openbaar en veruit het grootste deel van deze akten is […]

Categorieën
Thema's

Thema III: voorouders op de foto

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Die zinsnede is onverkort ook op onze voorouders van toepassing. Hoe vaak we als genealoog van een familielid ook horen hoe onze voorouders eruitzagen en al die gegevens uit de gevangenisregisters en militaire stamboeken over de fysieke eigenschappen van onze voorouders, niets spreekt meer tot de verbeelding dan […]