Categorieën
Thema's

Thema VII: voorouders uit het buitenland

Graag zouden we ze allemaal eens een keer tegenkomen, voorouders die niet in België of Nederland zijn geboren, maar over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk. Veruit de meeste onderzoekers stuiten in hun stamboomonderzoek dan ook wel op een of meerdere buitenlandse voorouders, de een heeft een buitenlandse voorouder ver terug in de tijd […]

Categorieën
Thema's

Thema VI: het thuis van vroeger

Niets ligt ons zo nauw aan het hart, als ons eigen stek, ons eigen huis. Zo was dat niet anders bij onze voorouders. Zij hadden ook hun eigen thuis, de plek waar alles gebeurde, waar zich het familieleven, soms generaties lang, afspeelde. De plaats waar lief en leed werd gedeeld, waar kinderen ter wereld zijn […]

Categorieën
Thema's

Thema V: notariële akten

Een zéér rijke bron van informatie, dat is wat de notariële akten zijn voor de genealoog en familiehistoricus. Notariële akten bevatten een grote variëteit aan gegevens, van informatie over ondernemingen en de koop en verkoop van huizen en ander onroerend goed tot de verdeling van erfenissen, opgestelde huwelijkse voorwaarden en persoonlijke testamenten. Hetgeen je in […]

Categorieën
Actueel

Vind je weg in de archieven

In het kader van onderzoek doen naar je familiegeschiedenis is het bij lange na niet altijd evident hoe je achter bepaalde feiten of informatie kan komen, welke archiefstukken je hiervoor nodig hebt en hoe je deze archiefstukken dan kan raadplegen. Daarbij is het overgrote deel van de archiefstukken nog niet gedigitaliseerd, laat staan geïndexeerd. Je […]

Categorieën
Actueel

Digitaliseren microfilms op FamilySearch

Zoals je vast al wel gemerkt hebt, zijn er diverse microfilms op FamilySearch die nog altijd niet gedigitaliseerd zijn. Wel heeft FamilySearch op de planning staan om deze uiterlijk eind van dit jaar integraal gedigitaliseerd te hebben. Via de website van FamilySearch kwamen wij op de hoogte van deze handige tip om de nog niet […]

Categorieën
Actueel

Bronnen voor doodsoorzaken in Vlaanderen

Naar aanleiding van ons inleidende thema over bronnen waarmee je de doodsoorzaken van je voorouders en familieleden kan achterhalen, hebben wij voor Vlaanderen een overzicht samengesteld van interessante bronnen die je in de archieven van gemeentebesturen kan vinden, waar de doodsoorzaak van onze voorouders en familieleden in vermeld staat. Concreet gaat het dan om bronnen […]

Categorieën
Actueel

Bronnen voor doodsoorzaken in Nederland

Naar aanleiding van ons inleidende thema over bronnen waarmee je de doodsoorzaken van je voorouders en familieleden kan achterhalen, hebben wij voor Nederland een overzicht samengesteld van alle interessante bronnen die je in de archieven van gemeentebesturen kan vinden, waar de doodsoorzaak van onze voorouders en familieleden in vermeld staat. Concreet gaat het dan om […]

Categorieën
Thema's

Thema IV: recente gegevens vinden

Het vinden van recentere gegevens is voor ons als onderzoeker nooit eenvoudig geweest en de huidige privacywetgeving heeft het bekomen van deze gegevens er dan ook niet makkelijker op gemaakt. In Nederland worden de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar openbaar en veruit het grootste deel van deze akten is […]

Categorieën
Thema's

Thema III: voorouders op de foto

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Die zinsnede is onverkort ook op onze voorouders van toepassing. Hoe vaak we als genealoog van een familielid ook horen hoe onze voorouders eruitzagen en al die gegevens uit de gevangenisregisters en militaire stamboeken over de fysieke eigenschappen van onze voorouders, niets spreekt meer tot de verbeelding dan […]

Categorieën
Thema's

Thema II: militairen

Militaire voorouders, vrijwel iedere genealoog treft ze wel aan in zijn eigen stamboom of familiegeschiedenis. Meteen rijst dan de vraag wat er nog meer is te vinden over deze militaire voorouders of familieleden. Wat was zijn rang? Wanneer ging deze militair in dienst? Waar was hij gestationeerd en waar heeft deze militair zoal gediend? Het […]