Categorieën
Thema's

Thema IV: recente gegevens vinden

Het vinden van recentere gegevens is voor ons als onderzoeker nooit eenvoudig geweest en de huidige privacywetgeving heeft het bekomen van deze gegevens er dan ook niet makkelijker op gemaakt. In Nederland worden de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar openbaar en veruit het grootste deel van deze akten is dan ook naar het archief overgebracht en in veel gevallen ook al digitaal. In België is dit anders, hoewel daar ook dezelfde termijnen gelden. Lang niet al deze akten zijn overgebracht naar het rijksarchief en gedigitaliseerd al helemaal niet. Wel zijn er enkele uitzonderingen op de regel zoals Made in Aalst of de archiefbanken van Van den Broele. Het vinden van gegevens buiten deze openbaarheidstermijnen is zowel in België als in Nederland nog veel moeilijker.

Wel vaker zal je je af hebben gevraagd hoe je toch aan deze gegevens kan geraken. Het kan soms lastig zijn je weg te vinden in alle mogelijkheden die er zijn om toch aan recente gegevens te geraken. Omdat er beslist meerdere en vooral ook zeer diverse bronnen zijn om aan dergelijke recente gegevens voor je onderzoek te geraken, zetten wij deze bronnen in dit vierde thema duidelijk en overzichtelijk voor je uiteen.

Meer dan 100, 75 en 50 jaar geleden opgemaakt

In Nederland kan je bij veruit de meeste lokale en regionale gegevens de akten van de burgerlijke stand raadplegen die meer dan 100 jaar (voor geboorten), 75 jaar (voor huwelijken en echtscheidingen) en 50 jaar (voor overlijdens) zijn opgemaakt, dit vormt doorgaans geen probleem. In België daarentegen is de situatie heel anders. Op FamilySearch vind je globaal genomen enkel de akten van de burgerlijke stand tot 1920 of 1930, recentere akten zijn digitaal niet te raadplegen. Bij het rijksarchief gaan de akten vaak zelfs enkel tot 1900 of 1910, omdat men daar nog altijd de gegevens en akten moet aanvullen.

Raadpleeg je familie

Een bron bij uitstek om wat meer recente gegevens te verkrijgen is het raadplegen van je eigen familie. Daartoe kan je nog het beste bij de wat oudere familieleden te rade gaan. Zij kennen vaak ook de kinderen van hun broers en zussen en kunnen jou dan veel vertellen over hoe jouw directe familie eruitziet en welke generaties er allemaal zijn. Vraag ook zeker of zij nog in het bezit zijn van een familiebijbel of een trouwboekje, hierin werden vaak de geboorte- en doopgegegevens van de kinderen aangetekend en ook de geboorte- en huwelijksgegevens van de ouders. Sommige trouwboekjes vermelden tevens de naam van de parochie of kerkgemeente waar de doop of het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Navraag bij de betreffende gemeente

Hoewel de ervaring soms het tegendeel bewijst, zijn sommige gemeenten erg dienstbaar. In Nederland zijn er diverse gemeenten die zonder enige moeite een persoonskaart of woningkaart van je voorouders of (overleden) familieleden verstrekken. Persoonskaarten bieden veel interessante gegevens, hierop wordt later nog ingegaan. Ook woningkaarten zijn beslist de moeite, deze kaarten vormen een waardige opvolger van het Nederlandse bevolkingsregister en zijn bij het Stadsarchief Amsterdam zelfs via de website raadpleegbaar in tegenstelling tot veruit de meeste andere gemeenten.

Ook in België zijn er diverse gemeenten die er geen probleem van maken om je een uitsnede uit het bevolkingsregister van een bepaalde (overleden) persoon te sturen, eventueel met het afdekken van de gegevens van nog levende personen. Het beste kan je deze gegevens bij gemeenten opvragen zonder melding te maken van enige wettelijke regeling, dan is men vaak eerder geneigd medewerking aan je verzoek te verlenen.

Familieadvertenties, doodsbrieven, bidprentjes

Een andere vaak nuttige bron om meer recente persoonsgegevens te vinden zijn familieadvertenties, doodsbrieven en bidprentjes. Familieadvertenties kunnen bij het Centraal Bureau voor Genealogie gevonden worden, door te zoeken in hun databank “CBG Verzamelingen”. Deze databank bevat familieadvertenties vanaf globaal 1900 tot aan dit moment, maar slechts die tot aan het jaar 2000 zijn omwille van de privacy openbaar. In deze databank vind je ook een grote collectie bidprentjes, in België ook wel doodsprentjes genoemd.

Andere interessante databanken voor bidprentjes zijn bijvoorbeeld die van Familiekunde Vlaanderen, de Nederlandse Genealogische Vereniging, Genealogie Online en nog diverse andere, waaronder die van lokale heemkringen en van genealogische verenigingen en archieven. Vergeet ook zeker niet om eens een kijkje te nemen op Delcampe of Marktplaats, daar worden met regelmaat bidprentjes (en ook trouwboekjes) aangeboden. Ook doodsbrieven, in Nederland rouwkaarten genoemd, zijn beslist een interessante bron voor je genealogisch onderzoek. Deze zijn wel minder vaak op het internet te vinden. Voorbeelden van databanken waar je doodsbrieven kan vinden zijn Familiekunde Vlaanderen, Mensenlinq of Online Familieberichten.

De burgerlijke stand in oude kranten

Wellicht niet iets waar je direct aan denkt bij het vinden van recente gegevens, maar oude kranten zijn beslist de moeite waard. In veel oude kranten werd vanaf eind negentiende eeuw tot aan soms wel de jaren ’60 van de twintigste eeuw vaak een rubriek “burgerlijke stand” opgenomen. Hierin werden dan alle geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens compleet met naam, voornaam en datum over een bepaalde periode in een bepaalde gemeente of regio opgesomd. Een uitstekende bron om je gegevens aan te vullen die vanwege niet-openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (minder dan 100, 75 en 50 jaar oud) nog niet te achterhalen zijn.

Persoonskaarten en -lijsten

Enkel in Nederland is deze bijzonder interessante en aan gegevens rijke bron bewaard gebleven. Vanaf 1939 werden ter vervanging van het systeem van bevolkingsregisters zogenaamde persoonskaarten aangelegd. Op deze kaart werd van iedere Nederlander aangetekend wie zijn ouders waren, met wie hij getrouwd was, wat zijn beroep was, waar hij sinds 1939 woonachtig was en wie zijn kinderen waren en met die wie zijn kinderen getrouwd waren. In oktober 1994 is men in Nederland met dit systeem gestopt en sindsdien wordt alles digitaal geregistreerd, eerst in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en later in de Basisregistratie personen (BRP). Deze persoonskaarten zijn per twee stuks tegen betaling bij het Centraal Bureau voor Genealogie aan te vragen. Aanvraag is enkel mogelijk voor personen die langer dan drie jaar geleden zijn overleden en van personen overleden na 1994 krijg je enkel een digitale persoonslijst (uittreksel GBA/BRP) toegestuurd.

Facebook en andere sociale media

Omdat we toch ook een beetje in onze eigen tijd moeten blijven. Facebook met name, maar ook zeker sommige andere sociale media, bieden ons soms enkele kleine hoeveelheden nieuwe persoonsgegevens om je stamboom voor de recentere generaties mee aan te vullen. Sommige mensen hebben op hun Facebookprofiel namelijk hun geboortedatum en -plaats en soms ook wel eens hun huwelijksdatum opgenomen. Zonder dat je er erg in hebt biedt Facebook daarmee toch nog een extra bron om deze recentere persoonsgegevens te verzamelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *